strona glowna
Drukuj

Małżeństwo

 

Zgłoszenie w kancelarii Parafialnej:

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną uroczystością

 

Potrzebne dokumenty:

1.   Metryki chrztu narzeczonych (jeśli byli ochrzczeni poza naszą parafią) z parafii pochodzenia (należy zaznaczyć przy odbieraniu metryki, iż jest ona potrzebna do sakramentu małżeństwa, metryka taka jest ważna 6 miesięcy). Na metryce powinien być zaznaczony fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2.   Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego obojga narzeczonych.

3.   Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa w świetle prawa państwowego. Zaświadczenie takie wydaje właściwy Urząd Stanu Cywilnego i jest ono ważne 3 miesiące.

4.   Dowody osobiste narzeczonych

5.   Osoba niepełnoletnia zgłasza się do kancelarii z rodzicami, którzy muszą wyrazić zgodę na taki ślub.

 

Świadkowie:

Powinni być osobami pełnoletnimi.

 

 

 

Nasza ParafiaKancelaria


Pielgrzymki


Administrator